Kontaktný formulár

Tu sa môžete uchádzať o pracovné miesto v našej spoločnosti. Môžete tiež navštíviť osobne naše pobočky. Sme vždy vo Vašom okolí a sme tu pre Vás!Odoslaním dotazníka udeľujem prevádzkovateľovi informačného systému – spoločnosti IT Impulse s.r.o., Tomášikova 30/A, 821 01  Bratislava, IČO: 36 795 798  súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Evidencia uchádzačov o zamestnanie na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania. Odoslaný dotazník spracúva spoločnosť IT Impulse s.r.o., Tomášikova 30/A, 821 01  Bratislava, IČO: 36 795 798, vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie, kde v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta sa vybraní uchádzači z predmetnej databázy kontaktujú.

Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 84/2014 Z. z. na dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie vyššie uvedených činností (po dobu 1 roka odo dňa zaslania dokumentov (určite si lehotu, max. 5 rokov) v podmienkach prevádzkovateľa informačného systému. Po uplynutí doby súhlasu budú moje osobné údaje náležite zlikvidované.

Ako dotknutá osoba v rámci IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie zároveň potvrdzujem, že mi boli prevádzkovateľom poskytnuté všetky informácie v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 84/2014 Z. z.: link.

Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.